دستگاه OTDR اکسفو چیست

دستگاه OTDR اکسفو چیست و چه کاربردی دارد؟ مقدمه دستگاه OTDR  (Optical Time Domain Reflectometer) اکسفو یک ابزار اندازه‌ گیری است که در شبکه‌ های فیبر نوری استفاده می‌ شود. این دستگاه قادر است تا با استفاده از تکنولوژی توزیع طول موج، ضربه نوری را در فیبر نوری ارسال کند و سپس با تحلیل بازتاب … ادامه