تستر فلوک و کاربرد آن

تستر فلوک چیست و چه کاربردی دارد؟ مقدمه تستر فلوک یکی از دستگاه‌ های اندازه‌گیری الکتریکی است که برای تشخیص وجود برق در سیم‌ های برقی و دیوارها، استفاده می‌ شود. این دستگاه با استفاده از یک قطبی مثبت و منفی که به دو طرف دستگاه نصب شده، می‌ تواند برق را در سیم‌ های … ادامه