–    فروش انواع فیبرهای نوری از کمپانی های معتبر جهان

–    فروش کلیه تجهیزات و اتصالات

–    فروش و تعمیر انواع دستگاه های فیوژن و تست و ابزار فیبر نوری

–    مشاوره ، طراحی و اجرای شبکه های فیبر نوری FTTx

–    مشاوره و نظارت بر پروژه های بزرگ فیبر نوری (سازمانی و کشوری)

–    برگزاری دوره های آموزشی

–    فیوژن با دستگاه های به روز دنیا

–    تست و صدور گواهی نامه سلامت شبکه

–    عیب یابی و رفع نواقص احتمالی شبکه با دستگاه OTDR

–    نگهداری و پشتیبانی شبکه های فیبر نوری

بازرگانی، مشاوره، اجرا پروژه

واحد بازرگانی

نگهداری و پشتیبانی

 

واحد مشاوره و طراحی

پروژه های بزرگ فیبر نوری

 

واحد اجرای پروژه

فروش کلیه تجهیزات و اتصالات