پرسش های متداول

پرسش های متداول درباره کلینیک فیبر نوری

در جهت بالا بردن سطح معلومات مشتریان و به اشتراک گذاری مسائل و پرسشهای ایشان، برخی از پرسش هایی که به دفعات از این مجموعه پرسیده شده است در این بخش به تفصیل آورده شده است. این پرسشها در حوزه های مختلف از قبیل نحوه خرید و ارتباط با بخشهای مختلف این شرکت، گارانتی و وارانتی محصولات، ساختار سازمانی این مجموعه و به ویژه مشخصات فنی تجهیزاتی که اغلب نیاز به توضیحات تکمیلی و مقایسه ای دارند دسته بندی و ارائه شده است.